עם כל הזמנת כתובה באתר ינתן עותק נוסף של הכתובה ללא פולדר  (מיועד למסגור או תליה או לצורך מסירה לרב)